gold Latin Crucifix Pendant White or pink) - AZ8551-14K (Yellow, 14K ocarvm3054-Precious Metal without Stones

gold Latin Crucifix Pendant White or pink) - AZ8551-14K (Yellow, 14K ocarvm3054-Precious Metal without Stones